KOREKCJE

Jedną z największych zalet obuwia marki AurelkaORTO® jest to, że zachowując pierwotną konstrukcję cholewki przy niewielkich korektach spodu lub podpodeszwy, uzyskujemy ortopedyczny charakter obuwia. Jest to możliwe dzięki szczególnym właściwościom spodu.

Materiał wykorzystywany do produkcji spodu to rodzaj gumy produkowanej przez włoską firmę VIBRAM®, o prostej formie bieżnika i wyjątkowej plastyczności.

Owa struktura umożliwia doklejenie elementów korygujących ustawienie stopy.

Najczęściej wykonywane korekcje w obuwiu AurelkaElement umieszczony jest wewnątrz obuwia, pod wyściółką, na wysokościłuku podłużnego. Podparcie może mieć różną wysokość, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

Korekcja zalecana najczęściej do:
koślawość kolan, stopy płasko-koślawe.


Kopyto ustawione jest w pozycji odwodzącej przodostopie (powoduje odwiedzenie przodostopia na zewnątrz). Zakładki od strony wewnętrznej stopy są przedłużone ku przodowi, do głowy pierwszej kości śródstopia (miejsce tworzenia się palucha koślawego). Obuwie zazwyczaj posiada usztywnienie gorsetowe. Jak sama nazwa wskazuje „antywarus” (z łacińskiego varus - szpotawość) przeciwdziała szpotawości. Kopyto ustawione jest w pozycji odwodzącej przodostopie (powoduje odwiedzenie przodostopia na zewnątrz). Zakładki od strony wewnętrznej stopy są przedłużone ku przodowi, do głowy pierwszej kości śródstopia (miejsce tworzenia się palucha koślawego). Obuwie zazwyczaj posiada usztywnienie gorsetowe. Jak sama nazwa wskazuje „antywarus” (z łacińskiego varus - szpotawość) przeciwdziała szpotawości.

Korekcja zalecana najczęściej do:
stopy końsko-szpotawe, stopy przywiedzione, chód gołębi


Kopyto ma kształt prosty (nie jest ani odwiedzione, ani przywiedzione) pozbawione jest wyraźnego wydrążenia od strony przyśrodkowej na wysokości sklepienia podłużnego. Zakładki od strony wewnętrznej stopy są przedłużone ku przodowi, do głowy pierwszej kości śródstopia (miejsce tworzenia się palucha koślawego). Obuwie zazwyczaj posiada usztywnienie gorsetowe. Jak sama nazwa wskazuje „antywarus” (z łacińskiego varus - szpotawość) przeciwdziała szpotawości.

Korekcja zalecana najczęściej do:
stopy końsko-szpotawe, stopy przywiedzione, chód gołębi.


Obcas powoduje podniesienie tyłostopia względem przodostopia oraz nieznaczną zmianę ustawienia krawędzi zewnętrznej stopy względem osi środkowej. Korekcja wykonywana jest w podeszwie. Obuwie zazwyczaj posiada usztywnienie gorsetowe. Jak sama nazwa wskazuje „antywarus” (z łacińskiego varus - szpotawość) przeciwdziała szpotawości.

Korekcja zalecana najczęściej do:
kolana szpotawe, stopy końsko-szpotawe.


Profilaktycznie dla kobiet w ciaży oraz osób wykonujących pracę stojąco-chodzącą. Pelota odciąża trzy głowy śródstopia (II, III, IV), przeciwdziała powstawaniu palców młoteczkowatych oraz tworzeniu się przodostopia wypukłego. Element wklejony jest pod wyściółkę na odpowiedniej długościstopy. Miejsce mocowania peloty określamy na podstawie odbitki podeszwowej strony stopy z zaznaczonym jej obrysem.

Korekcja zalecana najczęściej do:
zespół przeciążenia przodostopia, syndrom Mortona, stopa wydrążona, bóle śródstopia, złamania kości śródstopia.


Celem korekcji jest zmiana ustawienia zewnętrznej krawędzi stopy względem krawędzi wewnętrznej. Klin pronujący jest odwrotnością klina supinującego. Modyfikacja może być wykonana w podeszwie lub wewnątrz obuwia. Charakteryzuje się uniesieniem zewnętrznej krawędzi stopy. Klin może mieć różną długość oraz wysokość. Wykonywany wewnątrz obuwia marki AurelkaORTO® nie może przekraczać 1 cm wysokości (modele otwarte) lub 0,5 cm (modele z zakrytym przodostopiem). Klin wykonywany w podeszwie w obuwiu otwartym i zamkniętym może mieć różną wysokość w zależności od zalecenia lekarza.

Korekcja zalecana najczęściej do:
szpotawość kolan, stopy końsko-szpotawe, przywodzenie przodostopia.


Działa podobnie jak supinujący Obcas Thomasa, tylko odwrotnie, czyli powoduje odchylenie podudzia do wewnątrz od osi środkowej. Obcas pronujący jest podwyższony od strony zewnętrznej. Jego wysokość może być różna, stosownie do zalecenia lekarza. Korekcja wykonywana jest w podeszwie.

Korekcja zalecana najczęściej do:
kolana szpotawe, stopy końsko-szpotawe.


Korekcja jest odwrotnością supinacji tyłostopia. Powoduje zmianę ustawienia zewnętrznej krawędzi stopy względem osi środkowej. Pronacja może być wykonana wewnątrz obuwia lub na zewnątrz - w podeszwie. Wysokość korekcji uwarunkowana jest zaleceniem lekarskim. Korekcja obejmuje tylko tyłostopie.

Korekcja zalecana najczęściej do:
stopy końsko-szpotawe, kolana szpotawe.


Modyfikacja obuwia wykonywana w przypadku różnej długości stóp np. but prawy rozmiar 25, but lewy rozmiar 27. W przypadku znaczącej różnicy w długości stóp, różnica dotyczy także ich tęgości. To zasadniczo wpływa na wizualny efekt produktu. Mając na uwadze dobro klienta dokładamy wszelkich starań aby te różnice były jak najmniej widoczne.

Korekcja zalecana najczęściej do:
korekcja stosowna przy różnej długości stóp.

Cena obuwia liczona jest od większego rozmiaru buta z zamawianej pary.


Modyfikacja obuwia, najczęściej podeszwy, której celem jest wyrównanie różnicy w długości kończyn dolnych. W obuwiu marki AurelkaORTO® skrót może być wykonany w podeszwie lub w podpodeszwie (wewnątrz obuwia). Sposób wykonania korekcji uwarunkowany jest wysokością skrótu.

Możliwe warianty wykonania modyfikacji:
  • • skrót wykonany wewnątrz obuwia - jeśli jego wysokość nie przekracza 1 cm w tyłostopiu i 0,5 cm w przodostopiu
  • • skrót w podeszwie (każda wysokość w zależności od indywidualnych potrzeb klienta)
  • • część skrótu wykonana wewnątrz obuwia w przypadkach, gdy korekcja ma być mniej widoczna) pozostała część skrótu wykonana jest w podeszwie. Skrót wewnątrz nie może przekraczać 1 cm w tyłostopiu i 0,5 cm w przodostopiu. Część zewnętrzna skrótu może mieć różną wysokość w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

Skrót wykonywany jest zawsze z przekolebaniem na wysokości pierwszejgłowy kości śródstopia. Możliwe jest również przekolebanie w części piętowej, która ułatwia przetoczenie stopy przy wyższych skrótach. Na życzenie klienta, skrót może być wykonany bez przekolebania,a z zachowaniem tej samej wysokości zarówno w tyłostopiu, jak i w przodostopiu.

Korekcja zalecana najczęściej do:
różna długość kończyn dolnych.


Klin może być wykonany w podeszwie lub wewnątrz obuwia - w podpodeszwie. Może mieć różną długość oraz wysokość. Charakteryzuje się uniesieniem wewnętrznej krawędzi stopy. Klin wykonywany wewnątrz obuwia marki Aurelka® nie może przekraczać 1 cm wysokości (modele otwarte) lub 0,5 cm (modele z zakrytym przodostopiem). Klin wykonywany w podeszwie w obuwiu otwartym i zamkniętym, może mieć różną wysokość w zależności od zalecenia lekarza.

Korekcja zalecana najczęściej do:
koślawość kolan, stopy płasko-koślawe.


Korekcja ma postać zmodyfikowanego Obcasa Thomasa w opcji. Służy do korekcji odchylenia osi podudzia na zewnątrz od osi środkowej. Obcas supinujący jest uniesiony od strony wewnętrznej. Wysokość supinacji może być różna, w zależności od zalecenia lekarza. Korekcja wykonywana jest w podeszwie.

Korekcja zalecana najczęściej do:
koślawość kolan, stopy płasko-koślawe.


Korekcja charakteryzuje się uniesieniem wewnętrznej krawędzi stopy. Jak sama nazwa wskazuje - obejmuje tylko tyłostopie. Może być wykonana w podeszwie lub wewnątrz obuwia - w podpodeszwie. Supinacja może mieć różną wysokość stosownie do zalecenia lekarza.

Korekcja zalecana najczęściej do:
stopy płasko-koślawe, koślawość kolan.


Korekcja charakteryzuje się znacznym podwyższeniem zakładki standardowej (w obuwiu profilaktycznym zakładka nie przekracza wysokości pięty). Zakładka wykonana jest z bardzo sztywnego materiału, pełni on funkcję gorsetu. Wyróżniamy usztywnienie piętowe oraz przednie.

Korekcja zalecana najczęściej do:
MPD, wiotkość mięśni stopy oraz stawów.


Pierwszy wariant - zakładki równe od strony zewnętrznej i wewnętrznej.
Korekcja zalecana najczęściej do: płaskostopie fizjologiczne, stopa płaska statyczna, stopa płasko-koślawa. Długość zakładek wynosi 2/5 długości wkładki buta, wysokość nie przekracza wysokości pięty.

Drugi wariant - zakładka od strony przyśrodkowej dłuższa od zakładki zewnętrznej.
Korekcja zalecana najczęściej do: płaskostopie fizjologiczne, stopa płaska statyczna, stopa płasko-koślawa. Zakładka od strony wewnętrznej wynosi 3/5 długości wkładki buta, skrzydełko od strony zewnętrznej 2/5 długości wkładki buta, wysokość odpowiada wysokości pięty.

Trzeci wariant – zakładka znacznie przedłużona ku palcom od strony przyśrodkowej w stosunku do zakładki zewnętrznej.
Korekcja zalecana najczęściej do: stopa przywiedziona, stopa końsko-szpotawa. Długość zakładki przyśrodkowej wynosi 7/10 długości wkładki buta, skrzydełka zakładki zewnętrznej 2/5 długości wkładki buta, wysokość podobnie jak wariant I i II.

Czwarty wariant - zakładki o tej samej długości z obu stron.
Korekcja zalecana najczęściej do: stopa opadająca, stopa końska spastyczna.Zakładka zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej obejmuje 3/5 długości wkładki buta, wysokość zakładki w części piętowej 2/3 długości stopy.Powoduje tylko nieznaczne podniesienie pięty w stosunku do palców. Obcas wykonuje się w podeszwie.

Korekcja zalecana najczęściej do:
kolana koślawe, stopa płasko-koślawa.


Stabilizuje prawidłowe osadzenie pięty względem osi podudzia (tworzy korytko dla pięty). Element wklejony jest w tyłostopiu pod wyściółkę.

Korekcja zalecana najczęściej do:
stopy wydrążone, reumatoidalne z niestabilnością pięty.


Element umieszczony jest wewnątrz obuwia, pod wyściółką, na wysokościłuku podłużnego. Podparcie może mieć różną wysokość, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

Korekcja zalecana najczęściej do:
koślawość kolan, stopy płasko-koślawe.


Kopyto ustawione jest w pozycji odwodzącej przodostopie (powoduje odwiedzenie przodostopia na zewnątrz). Zakładki od strony wewnętrznej stopy są przedłużone ku przodowi, do głowy pierwszej kości śródstopia (miejsce tworzenia się palucha koślawego). Obuwie zazwyczaj posiada usztywnienie gorsetowe. Jak sama nazwa wskazuje „antywarus” (z łacińskiego varus - szpotawość) przeciwdziała szpotawości. Kopyto ustawione jest w pozycji odwodzącej przodostopie (powoduje odwiedzenie przodostopia na zewnątrz). Zakładki od strony wewnętrznej stopy są przedłużone ku przodowi, do głowy pierwszej kości śródstopia (miejsce tworzenia się palucha koślawego). Obuwie zazwyczaj posiada usztywnienie gorsetowe. Jak sama nazwa wskazuje „antywarus” (z łacińskiego varus - szpotawość) przeciwdziała szpotawości.

Korekcja zalecana najczęściej do:
stopy końsko-szpotawe, stopy przywiedzione, chód gołębi


Kopyto ma kształt prosty (nie jest ani odwiedzione, ani przywiedzione) pozbawione jest wyraźnego wydrążenia od strony przyśrodkowej na wysokości sklepienia podłużnego. Zakładki od strony wewnętrznej stopy są przedłużone ku przodowi, do głowy pierwszej kości śródstopia (miejsce tworzenia się palucha koślawego). Obuwie zazwyczaj posiada usztywnienie gorsetowe. Jak sama nazwa wskazuje „antywarus” (z łacińskiego varus - szpotawość) przeciwdziała szpotawości.

Korekcja zalecana najczęściej do:
stopy końsko-szpotawe, stopy przywiedzione, chód gołębi.


Obcas powoduje podniesienie tyłostopia względem przodostopia oraz nieznaczną zmianę ustawienia krawędzi zewnętrznej stopy względem osi środkowej. Korekcja wykonywana jest w podeszwie. Obuwie zazwyczaj posiada usztywnienie gorsetowe. Jak sama nazwa wskazuje „antywarus” (z łacińskiego varus - szpotawość) przeciwdziała szpotawości.

Korekcja zalecana najczęściej do:
kolana szpotawe, stopy końsko-szpotawe.


Profilaktycznie dla kobiet w ciaży oraz osób wykonujących pracę stojąco-chodzącą. Pelota odciąża trzy głowy śródstopia (II, III, IV), przeciwdziała powstawaniu palców młoteczkowatych oraz tworzeniu się przodostopia wypukłego. Element wklejony jest pod wyściółkę na odpowiedniej długościstopy. Miejsce mocowania peloty określamy na podstawie odbitki podeszwowej strony stopy z zaznaczonym jej obrysem.

Korekcja zalecana najczęściej do:
zespół przeciążenia przodostopia, syndrom Mortona, stopa wydrążona, bóle śródstopia, złamania kości śródstopia.


Celem korekcji jest zmiana ustawienia zewnętrznej krawędzi stopy względem krawędzi wewnętrznej. Klin pronujący jest odwrotnością klina supinującego. Modyfikacja może być wykonana w podeszwie lub wewnątrz obuwia. Charakteryzuje się uniesieniem zewnętrznej krawędzi stopy. Klin może mieć różną długość oraz wysokość. Wykonywany wewnątrz obuwia marki AurelkaORTO® nie może przekraczać 1 cm wysokości (modele otwarte) lub 0,5 cm (modele z zakrytym przodostopiem). Klin wykonywany w podeszwie w obuwiu otwartym i zamkniętym może mieć różną wysokość w zależności od zalecenia lekarza.

Korekcja zalecana najczęściej do:
szpotawość kolan, stopy końsko-szpotawe, przywodzenie przodostopia.


Działa podobnie jak supinujący Obcas Thomasa, tylko odwrotnie, czyli powoduje odchylenie podudzia do wewnątrz od osi środkowej. Obcas pronujący jest podwyższony od strony zewnętrznej. Jego wysokość może być różna, stosownie do zalecenia lekarza. Korekcja wykonywana jest w podeszwie.

Korekcja zalecana najczęściej do:
kolana szpotawe, stopy końsko-szpotawe.


Korekcja jest odwrotnością supinacji tyłostopia. Powoduje zmianę ustawienia zewnętrznej krawędzi stopy względem osi środkowej. Pronacja może być wykonana wewnątrz obuwia lub na zewnątrz - w podeszwie. Wysokość korekcji uwarunkowana jest zaleceniem lekarskim. Korekcja obejmuje tylko tyłostopie.

Korekcja zalecana najczęściej do:
stopy końsko-szpotawe, kolana szpotawe.


Modyfikacja obuwia wykonywana w przypadku różnej długości stóp np. but prawy rozmiar 25, but lewy rozmiar 27. W przypadku znaczącej różnicy w długości stóp, różnica dotyczy także ich tęgości. To zasadniczo wpływa na wizualny efekt produktu. Mając na uwadze dobro klienta dokładamy wszelkich starań aby te różnice były jak najmniej widoczne.

Korekcja zalecana najczęściej do:
korekcja stosowna przy różnej długości stóp.


Modyfikacja obuwia, najczęściej podeszwy, której celem jest wyrównanie różnicy w długości kończyn dolnych. W obuwiu marki AurelkaORTO® skrót może być wykonany w podeszwie lub w podpodeszwie (wewnątrz obuwia). Sposób wykonania korekcji uwarunkowany jest wysokością skrótu.

Możliwe warianty wykonania modyfikacji:
  • • skrót wykonany wewnątrz obuwia - jeśli jego wysokość nie przekracza 1 cm w tyłostopiu i 0,5 cm w przodostopiu
  • • skrót w podeszwie (każda wysokość w zależności od indywidualnych potrzeb klienta)
  • • część skrótu wykonana wewnątrz obuwia w przypadkach, gdy korekcja ma być mniej widoczna, pozostała część skrótu wykonana jest w podeszwie. Skrót wewnątrz nie może przekraczać 1 cm w tyłostopiu i 0,5 cm w przodostopiu. Część zewnętrzna skrótu może mieć różną wysokość w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

Skrót wykonywany jest zawsze z przekolebaniem na wysokości pierwszejgłowy kości śródstopia. Możliwe jest również przekolebanie w części piętowej, która ułatwia przetoczenie stopy przy wyższych skrótach. Na życzenie klienta, skrót może być wykonany bez przekolebania,a z zachowaniem tej samej wysokości zarówno w tyłostopiu, jak i w przodostopiu.

Korekcja zalecana najczęściej do:
różna długość kończyn dolnych.


Klin może być wykonany w podeszwie lub wewnątrz obuwia - w podpodeszwie. Może mieć różną długość oraz wysokość. Charakteryzuje się uniesieniem wewnętrznej krawędzi stopy. Klin wykonywany wewnątrz obuwia marki Aurelka® nie może przekraczać 1 cm wysokości (modele otwarte) lub 0,5 cm (modele z zakrytym przodostopiem). Klin wykonywany w podeszwie w obuwiu otwartym i zamkniętym, może mieć różną wysokość w zależności od zalecenia lekarza.

Korekcja zalecana najczęściej do:
koślawość kolan, stopy płasko-koślawe.


Korekcja ma postać zmodyfikowanego Obcasa Thomasa w opcji. Służy do korekcji odchylenia osi podudzia na zewnątrz od osi środkowej. Obcas supinujący jest uniesiony od strony wewnętrznej. Wysokość supinacji może być różna, w zależności od zalecenia lekarza. Korekcja wykonywana jest w podeszwie.

Korekcja zalecana najczęściej do:
koślawość kolan, stopy płasko-koślawe.


Korekcja charakteryzuje się uniesieniem wewnętrznej krawędzi stopy. Jak sama nazwa wskazuje - obejmuje tylko tyłostopie. Może być wykonana w podeszwie lub wewnątrz obuwia - w podpodeszwie. Supinacja może mieć różną wysokość stosownie do zalecenia lekarza.

Korekcja zalecana najczęściej do:
stopy płasko-koślawe, koślawość kolan.


Korekcja charakteryzuje się znacznym podwyższeniem zakładki standardowej (w obuwiu profilaktycznym zakładka nie przekracza wysokości pięty). Zakładka wykonana jest z bardzo sztywnego materiału, pełni on funkcję gorsetu. Wyróżniamy usztywnienie piętowe oraz przednie.

Korekcja zalecana najczęściej do:
MPD, wiotkość mięśni stopy oraz stawów.


Pierwszy wariant - zakładki równe od strony zewnętrznej i wewnętrznej.
Korekcja zalecana najczęściej do: płaskostopie fizjologiczne, stopa płaska statyczna, stopa płasko-koślawa. Długość zakładek wynosi 2/5 długości wkładki buta, wysokość nie przekracza wysokości pięty.

Drugi wariant - zakładka od strony przyśrodkowej dłuższa od zakładki zewnętrznej.
Korekcja zalecana najczęściej do: płaskostopie fizjologiczne, stopa płaska statyczna, stopa płasko-koślawa. Zakładka od strony wewnętrznej wynosi 3/5 długości wkładki buta, skrzydełko od strony zewnętrznej 2/5 długości wkładki buta, wysokość odpowiada wysokości pięty.

Trzeci wariant – zakładka znacznie przedłużona ku palcom od strony przyśrodkowej w stosunku do zakładki zewnętrznej.
Korekcja zalecana najczęściej do: stopa przywiedziona, stopa końsko-szpotawa. Długość zakładki przyśrodkowej wynosi 7/10 długości wkładki buta, skrzydełka zakładki zewnętrznej 2/5 długości wkładki buta, wysokość podobnie jak wariant I i II.

Czwarty wariant - zakładki o tej samej długości z obu stron.
Korekcja zalecana najczęściej do: stopa opadająca, stopa końska spastyczna.Zakładka zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej obejmuje 3/5 długości wkładki buta, wysokość zakładki w części piętowej 2/3 długości stopy.Powoduje tylko nieznaczne podniesienie pięty w stosunku do palców. Obcas wykonuje się w podeszwie.

Korekcja zalecana najczęściej do:
kolana koślawe, stopa płasko-koślawa.


Stabilizuje prawidłowe osadzenie pięty względem osi podudzia (tworzy korytko dla pięty). Element wklejony jest w tyłostopiu pod wyściółkę.

Korekcja zalecana najczęściej do:
stopy wydrążone, reumatoidalne z niestabilnością pięty.