Instrukcja pomiaru stóp do obuwia indywidualnego AurelkaORTO®


Obuwie na miarę wykonywane jest zawsze na podstawie indywidualnych parametrów stóp.

Dlatego poza określeniem korekcji, które mają być
zastosowane w obuwiu, zamówienie powinno zawierać następujące dane:

• Obrys stopy/ortezy
• Obwód przodostopia (A)
• Obwód śródstopia (B)
• Obwód przez piętę (C)
• Obwód na kostką (D)

 

Pomiar na obrysie stopy


• Długość stopy/ortezy (E)
• Szerokość przodostopia (F)
• Szerokość pięty (G)

 

Aby zmierzyć rozmiar stopy, należy postępować według poniższej instrukcji:

1. Stojąc na kartce papieru, obrysuj kontur obwodu stopy.

Aby odrysować stopę prawidłowo, należy trzymać ołówek pod kątem prostym w stosunku do kartki.

2. Zmierz w centymetrach odstęp pomiędzy najdalszymi
punktami w rysunku (a i b).

Wykonując pomiary należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach:

 • Do wykonania pomiarów pomocna jest druga osoba.
• Pomiary należy wykonać w pozycji stojącej lub, w przypadku osób niechodzących – siedzącej z zachowaniem kąta prostego pod kolanem.
• Zmierzyć obie stopy osobno.
• W przypadku obuwia do posiadanych już wkładek pomiary wykonać z wkładką podłożoną pod stopę.
• W przypadku obuwia do ortez pomiary wykonać z ortezą założoną na stopę.
• Mierząc obwody stóp z ortezami uwzględnić paski, zapięcia, przeguby skokowe itp. zastosowane w ortezie, a wpływające na tęgość obuwia.
• Zapisywać pomiary bezwzględne, tzn. bez powiększania ich według własnego uznania – niezbędne naddatki zostaną uwzględnione przy projektowaniu obuwia
• Wykonać zdjęcia stóp z boku, przodu oraz tyłu i załączyć je do zamówienia.